Particuliere thuiszorg en thuiszorg

Of u nu herstellende bent van een operatie, door ziekte, of handicap niet langer voor uzelf kunt zorgen of dat u op een wachtlijst staat voor een verzorgingshuis: (particuliere) thuiszorg kan voor u een oplossing zijn. Maar wat betekent het om thuiszorg of particuliere thuiszorg te ontvangen, en wanneer is dat nodig? Dat leggen we u graag uit in dit artikel.

Thuiszorg is letterlijk zorg die u thuis ontvangt, omdat u niet in staat bent optimaal voor uzelf te kunnen zorgen. Thuiszorg kan in verschillende vormen geboden worden, en het hangt van uw situatie af hoe intensief u verzorgd wordt. U kunt bijvoorbeeld geholpen worden met persoonlijke verzorging, eten en naar bed gaan, maar het kan ook gaan om huishoudelijke hulp of verpleging. U kunt ook kiezen voor thuiszorg wanneer u zich in de laatste levensfase bevindt of wanneer u te maken heeft met de ziekte van Alzheimer. Wanneer in uw situatie thuiszorg nodig is, heeft u in principe de keuze tussen reguliere thuiszorg en particuliere thuiszorg. Maar wat is het verschil tussen reguliere en particuliere thuiszorg, en wanneer kiest u voor welke vorm?

Reguliere thuiszorg

Reguliere thuiszorg is onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. U hoeft er dus in principe niets voor te betalen. Wel heeft u een indicatie nodig van het CIZ, waar bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige voor kan zorgen. Wilt u reguliere thuiszorg afnemen, dan kunt u kiezen hoe u uw zorg wilt ontvangen: via zorg in natura, of via het PGB (Persoonsgebonden Budget). Bij zorg in natura wordt de zorg geleverd door de zorgaanbieder, die ook de administratie regelt. U kunt met de zorgaanbieder vervolgens afspraken maken over de manier waarop u zorg krijgt. Gebruikt u het PGB, dan bepaalt u zelf welke zorg u ontvangt en door wie. Met een Persoonsgebonden Budget kunt u bijvoorbeeld een gedeelte van de kosten betalen voor particuliere thuiszorg.

Particuliere thuiszorg

Particuliere thuiszorgorganisaties, zoals bijvoorbeeld Zuster Jansen, of van De Thuiszorg Student, worden niet betaald door het Rijk. U moet dus in principe alles wat u ontvangt aan zorg ook zelf betalen. In veel gevallen kunt u echter ook deels met een PGB betalen. Particuliere thuiszorg houdt in dat u van begin tot eind helemaal zelf de controle houdt over de zorg die u ontvangt en de hoeveelheid van die zorg. Heeft u 24 uur per dag intensieve verzorging nodig, dan kan er iemand dag en nacht voor u klaarstaan. Ook als het alleen om een dagdeel gaat kunt u kiezen voor particuliere thuiszorg. Een groot voordeel is dat u geen indicatie nodig heeft en dat u dus rechtstreeks kunt bellen met de organisatie van uw keuze. Bij Zuster Jansen bent u niet gebonden aan een specifieke plaats of regio, maar kunt u vanuit het hele land aanspraak maken op de zorg die u nodig heeft.

Mantelzorgers ontlasten

Zowel thuiszorg als particuliere thuiszorg kunnen een grote rol spelen in het ontlasten van mantelzorgers. Partners of familieleden hoeven niet langer zo’n zware zorgtaak op zich te nemen maar kunnen dit gewoon overlaten aan professionele zorgverleners. Dit is niet alleen prettig voor hen, maar natuurlijk ook voor uzelf. Wilt u meer ruimte creëren, dan kunt u ook thuiszorg combineren met de zorg van een familielid. (Particuliere) thuiszorg is echt bedoeld voor mensen die niet naar een verzorgingshuis willen verhuizen om de zorg te krijgen die ze nodig hebben.

Mailinglist

Zorggids Nederland copyright 2024 sinds 2008