Ouderenzorg

De term ouderenzorg spreekt natuurlijk al enigszins voor zich: het is zorg die wordt gegeven aan mensen die door ouderdom niet meer in staat zijn om 100 procent voor zichzelf te kunnen zorgen. Mensen die wat minder mobiel zijn of gezondheidsproblemen hebben bijvoorbeeld, waardoor ze extra ondersteuning nodig hebben.

Ouderenzorg is erg belangrijk en verdient dan ook specifieke aandacht. Bij ouderen is namelijk vaak te zien dat bepaalde problemen zich gaan combineren. Voorbeeld: een ouderdomskwaal, die steeds erger wordt en de persoon in kwestie steeds in alles belemmert, zorgt ervoor dat diegene angst krijgt om naar buiten te gaan en dingen te ondernemen. Deze angstgevoelens kunnen vervolgens weer resulteren in een vorm van depressie. Bij ouderenzorg worden ouderen niet alleen zo goed mogelijk verzorgd en verpleegd, ook worden ze gestimuleerd om activiteiten te ondernemen en contact te houden met andere mensen. Vooral als ouderen weinig familie om zich heen of in de buurt hebben, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat zij niet in een sociaal isolement terechtkomen.

Thuis of op locatie zorg ontvangen

Om iets meer te kunnen uitleggen over ouderenzorg in Nederland, maken we hier een onderscheid tussen diverse soorten ouderenzorg: zorg thuis en zorg op locatie. Tegenwoordig heeft u meerdere keuzes als u bijvoorbeeld te maken heeft met ziekte, een handicap, herstel na een operatie of wanneer u zich in de terminale fase bevindt. U kunt in veel gevallen zelf kiezen of u thuis verblijft of op locatie zorg ontvangt.

1. Zorg thuis

Wanneer u als oudere graag thuis blijft wonen en de omstandigheden dat toelaten, zijn er diverse mogelijkheden. Ouderenzorg thuis ontvangen kan op verschillende manieren: u kunt gebruikmaken van bijvoorbeeld mantelzorg, reguliere thuiszorg of particuliere thuiszorg.

Mantelzorg

Wanneer er iemand van uw familie, bijvoorbeeld uw partner, broer of zus, langdurig en onbetaald voor u zorgt, noemen we dat mantelzorg. Deze taak kan zwaar zijn voor de mantelzorger, maar soms lijkt er geen geschikt alternatief. Elders op onze website besteden wij meer aandacht aan situaties waarin mantelzorg van toepassing is.

Reguliere thuiszorg

Thuiszorg kan geboden worden in verschillende vormen. Verzorgd worden houdt in dat u geholpen wordt bij o.a. wassen en aankleden, verpleegd worden kan te maken hebben met het verzorgen van wonden en het toedienen van medicijnen, maar ook zijn er vormen van thuiszorg waarbij het huishouden bijvoorbeeld meer centraal staat . Om aanspraak te kunnen maken op thuiszorg dient u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) te hebben of van een specialist. Meer informatie over de indicaties vindt u onder andere op www.ciz.nl.

Particuliere thuiszorg

Naast reguliere thuiszorg is er ook particuliere thuiszorg. Dit houdt in dat u zelf de controle houdt over de soort en hoeveelheid zorg die u krijgt. Wilt u bijvoorbeeld 24 uur per dag ondersteuning, dan staat er altijd iemand voor u klaar. Particuliere thuiszorg kan deels betaald worden met het PGB (Persoonsgebonden Budget). Het PGB houdt in dat u geld ontvangt om zorg mee in te kopen, waardoor u dus zelf kiest wie u inschakelt voor zorg bij u thuis. Ook particuliere thuiszorgorganisatie Zuster Jansen kan op deze manier worden ingeschakeld. Ook zijn er mogelijkheden van ouderenzorg bij De Thuiszorg Student.

2. Zorg op locatie

Wanneer thuis blijven wonen geen optie is, omdat er bijvoorbeeld geen mantelzorger is, geen ideale omstandigheden voor thuiszorg of een andere reden, dan kunt u onder andere ook kiezen voor verblijf in een verzorgingshuis of verpleeghuis.

Verzorgingshuis

In een verzorgingshuis vindt u zorg en huisvesting wanneer u niet langer zelfstandig kunt blijven wonen. Dit kan bijvoorbeeld ook het geval zijn wanneer u moet revalideren na ziekte of een ongeluk. U wordt geholpen bij de persoonlijke verzorging, eten en naar bed gaan. Ook is het in een verzorgingshuis mogelijk om alleen dagverzorging te krijgen, waarbij u ’s avonds weer naar uw eigen woning gaat.

Verpleeghuis

Voor intensieve zorg en zwaardere medische behandelingen is er een verpleeghuis. Hier kunt u bijvoorbeeld terecht als er sprake is van dementie of ernstige lichamelijke/psychische beperkingen. Verblijf in een verpleeghuis kán langdurig zijn, maar hoeft dat niet per se te zijn. U kunt hier ook tijdelijk verblijven als bijvoorbeeld uw mantelzorger op vakantie is, of wanneer het alleen gaat om een revalidatieperiode.

Mailinglist

Zorggids Nederland copyright 2024 sinds 2008