Woonzorgcentrum

Een woonzorgcentrum is kort gezegd een instelling waar voornamelijk ouderen verblijven wanneer zij thuis niet meer de zorg en verpleging kunnen krijgen die ze nodig hebben. Een woonzorgcentrum biedt dan de ondersteuning die gewenst is. In een woonzorgcentrum, ook wel bekend als woon-zorgcentrum of zelfs de wat oudere term bejaardentehuis, kan men tijdelijk of permanent verblijven. Een woon-zorgcentrum kent een huiselijke sfeer en heeft onder andere als doel om de levenskwaliteit van de cliënten te verbeteren en een gezellig woon- en leefklimaat te creëren. Een klimaat waarbij een verpleegkundige altijd in de buurt is en men kan rekenen op professionele hulp. Naast de noodzakelijke zorgaspecten kunnen bewoners ook deelnemen aan diverse dagprogramma’s en zijn er vaak faciliteiten zoals een wasserij en een kapsalon.

Een voorbeeld van een woonzorgcentrum is een serviceflat, waarin bewoners aanspraak kunnen maken op zorg en verschillende soorten service. Hierbij kunt u denken aan een alarminstallatie, een huismeester, huishoudelijke hulp en uiteraard de thuiszorg die nodig is. In een woonzorgcentrum woont u in principe zelfstandig en betaalt u huur voor uw woonruimte. Ook sluit u aparte overeenkomsten af voor wonen en zorg. (Bron: www.rijksoverheid.nl)

Verschillende mogelijkheden

Veel van de woonzorgcentra in Nederland bieden verschillende constructies. Dit is nodig, omdat natuurlijk niet iedereen dezelfde hoeveelheid en soort zorg nodig heeft. Zo zijn er bijvoorbeeld woonzorgcentra speciaal voor mensen met dementie, of centra/afdelingen voor mensen met andere diagnoses. Bij het samenstellen van de bewoners wordt goed gekeken naar de diverse ziektebeelden en omstandigheden, zodat de juiste zorg op de juiste plek geboden kan worden.

Alleen of met partner

Wanneer u ouder wordt en steeds meer moeite heeft met de dagelijkse handelingen, kan de behoefte aan verzorging en verpleging sterk groeien. Misschien is dat echter voor uw partner niet het geval. Gelukkig is er in veel woonzorgcentra ook ruimte voor een (gezonde) partner, zodat u niet gescheiden wordt simpelweg omdat u hulp nodig heeft. Wanneer u op zoek gaat naar een geschikt woonzorgcomplex en er sprake is van een partner die mee wil verhuizen, is het dus van belang om dit soort informatie in een eerste gesprek of zelfs al daarvoor helder te krijgen.

Indicatie voor het woonzorgcentrum

Als u in een woonzorgcentrum wil wonen, heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ onderzoekt dan of u in aanmerking komt. Vaak kan iemand van het centrum dat u in gedachten heeft u ondersteunen bij de aanvraag. Meer informatie over de indicatie en de voorwaarden vindt u op www.ciz.nl.

Eventueel alternatief: particuliere thuiszorg

Wanneer u door omstandigheden meer verzorging of verpleging nodig heeft, maar u verhuizen naar een woonzorgcentrum (nog) niet ziet zitten, kan particuliere thuiszorg van Zuster Jansen misschien een oplossing voor u zijn. Met specialismen als 24-uurs zorg en zorg bij de ziekte van Alzheimer kan Zuster Jansen er in veel gevallen voor zorgen dat verhuizen naar een zorginstelling uitgesteld of zelfs vermeden kan worden.

Mailinglist

Zorggids Nederland copyright 2024 sinds 2008