Wet- en regelgeving zorg

Om in Nederland de zorg zo goed mogelijk te regelen heeft iedere zorgvrager en zorgverlener te maken met speciale wet- en regelgeving. De ‘wet- en regelgeving zorg’ is sinds januari 2015 drastisch veranderd, waardoor u als zorgvrager te maken heeft met diverse wijzigingen op het gebied van zorgwetten. Overigens wordt de positie van cliënten met deze wijzigingen verbeterd ten opzichte van eerdere jaren. In onderstaand artikel licht Zuster Jansen de huidige wet- en regelgeving toe, waarbij de belangrijkste zorgwetten kort zullen worden uitgelicht.

De belangrijkste zorgwetten

Wanneer het gaat om zorg (zoals ouderenzorg, verzorging, verpleging, revalidatiezorg etc. – met uitsluiting van jeugdzorg), heeft u in Nederland in 2015 te maken met een aantal belangrijke zorgwetten. De Nederlandse wet- en regelgeving zorg is onder andere gebaseerd op de Wet Langdurige Zorg (WLZ), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hiermee is sinds januari de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verdwenen.

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

De Wet Langdurige Zorg is sinds begin 2015 de vervanging van de AWBZ. Deze wet is er voor iedereen die intensieve en langdurige zorg nodig heeft. Hierbij kan het gaan om ouderen, die te maken krijgen met ouderdomskwalen als dementie (of Alzheimer) of om mensen met een ernstige beperking. Via de WLZ houdt de Rijksoverheid toezicht en wordt ervoor gezorgd dat degenen die langdurige zorg nodig hebben deze zorg ontvangen.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is er voor gemeenten om erop toe te zien dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en hiervoor de juiste ondersteuning ontvangen. Hierbij gaat het om ondersteuning die past bij uw persoonlijke situatie. Heeft u bijvoorbeeld behoefte aan begeleiding? Dan kan de gemeente voor ondersteuning zorgen via de WMO.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Wanneer u in Nederland woont dient u verplicht een basisverzekering af te sluiten. De Zorgverzekeringswet garandeert dit, zodat iedereen die (medische) zorg nodig heeft ook daadwerkelijk deze zorg kan ontvangen. Hierbij kunt u denken aan de standaard kosten die worden gemaakt wanneer u een bezoek brengt aan het ziekenhuis of wanneer u bij uw apotheek medicijnen komt ophalen.

Veranderingen wet- en regelgeving zorg

Zoals eerder vermeld is de AWBZ per januari 2015 verdwenen. Verder hebben er naast bovengenoemde zorgwetten nog een paar andere veranderingen plaatsgevonden binnen de wet- en regelgeving zorg. Zo is er bijvoorbeeld de komst van het trekkingsrecht, waarbij de Sociale Verzekeringsbank nu alle PGB budgetten beheert. Op de website van Zuster Jansen kunt u altijd op de hoogte blijven van de veranderingen binnen de wet- en regelgeving van de Nederlandse zorg.

Mailinglist

Zorggids Nederland copyright 2024 sinds 2008