GGZ

Wat is GGZ en wat houdt het in? GGZ staat voor Geestelijke Gezondheidszorg. Dit vakgebied richt zich op het voorkomen, behandelen en genezen van psychische aandoeningen. Ook wil men bereiken dat mensen met een chronische psychische aandoening zo goed mogelijk kunnen meedraaien in de maatschappij. Dat kan soms ook betekenen dat (ongevraagde) hulp wordt geboden aan mensen die bijvoorbeeld ernstig verward/verslaafd zijn en die uit zichzelf geen hulp (willen) zoeken. (Bron: www.ggznederland.nl.)

Basis of gespecialiseerd

Geestelijke gezondheidszorg kan zowel als basiszorg of als gespecialiseerde zorg worden ingezet. Zo kunnen bijvoorbeeld huisartsen, eerstelijnspsychologen of het maatschappelijk werk al snel en gemakkelijk worden ingeschakeld. Mochten de eerstelijnshulpverleners advies nodig hebben, dan kunnen zij dit inwinnen bij de meer gespecialiseerde GGZ-instellingen. Zij kunnen u eventueel ook doorverwijzen als specialistische zorg nodig is.

Sinds 2014 is de organisatie van GGZ op een wat andere manier vormgegeven. De eerstelijns GGZ en een deel van de tweedelijns GGZ vormen nu samen de generalistische basis van GGZ. U kunt hierbij denken aan zorg voor mensen die lichte tot matige psychische problemen hebben. De gespecialiseerde GGZ richt zich vervolgens op de patiënten met ernstige of heel complexe psychische problemen. Deze verdeling is zo gemaakt dat zowel mensen met lichte als met zware psychische problemen snel en effectief geholpen kunnen worden.

Wanneer kunt u terecht bij de GGZ?

Wanneer u merkt dat u te maken heeft met bijvoorbeeld neerslachtigheid, angstgevoelens, ernstige slaapproblemen, geheugenproblemen of andere psychische klachten, kunt u terecht bij een GGZ bij u in de buurt. In principe is er in alle grote steden en regio’s een GGZ waar u terechtkunt. Normaal gesproken neemt u eerst contact op met uw huisarts, die u vervolgens doorverwijst naar een hulpverlener binnen de GGZ.

GGZ voor ouderen

Ouderen kunnen last krijgen van depressieve gevoelens, angstklachten of geheugenproblemen. GGZ kan dan de juiste hulp bieden, waardoor dit soort klachten goed te behandelen zijn. Psychische problemen bij ouderen moeten niet worden onderschat, omdat ze niet alleen ernstiger kunnen zijn dan het lijkt maar omdat ze ook gepaard kunnen gaan met meerdere andere problemen. Er kan bijvoorbeeld een combinatie zijn van lichamelijke en psychische problemen, die elkaar versterken en beïnvloeden. Een voorbeeld: wanneer ouderen te maken krijgen met specifieke kwalen en ze hierdoor minder mobiel zijn, kan dat een angstgevoel creëren en deze angst kan veranderen in depressie en sociaal isolement. GGZ voor ouderen is daarom zeer belangrijk.

GGZ bij dementie

Onder andere bij dementie is er bij de GGZ veel deskundigheid te vinden en dat kan voor ouderen echt een uitkomst zijn. Dementie staat niet altijd op zich en is ook niet altijd een permanent symptoom, wat betekent dat dementie soms te behandelen is. Een GGZ is dus uitstekend in staat om te helpen bij het herkennen en behandelen/monitoren van diverse soorten dementie. Wanneer er (mogelijk) sprake is van dementie, is een verwijzing van huisarts of specialist altijd nodig.

Mailinglist

Zorggids Nederland copyright 2024 sinds 2008