Bezuinigingen zorg

Iedereen in Nederland betaalt belasting, waardoor de staatsschuld op peil gehouden wordt. Toch moet er ieder jaar opnieuw worden bezuinigd, en wel op verschillende gebieden. In 2015 is er flink gesneden in het budget dat beschikbaar was gesteld voor de gezondheidszorg. De gevolgen hiervan zijn groot, zowel voor zorgafnemers als voor zorgverleners.

Bezuinigingen zorg 2015

Ook in 2015 is het mes gezet in de zorguitgaven. Sinds 2001 is de gezondheidszorg immers de grootste kostenpost van de Rijksoverheid. Dat de zorgkosten moeten worden gedrukt is duidelijk. Wanneer dit niet gebeurt zullen de zorgkosten jaarlijks fors toenemen en zal dit in 2040 de helft zijn van de uitgaven van de Nederlandse staat. Ook daarom is er dit jaar een plan gemaakt: ‘Bezuinigingen zorg 2015’.

Ingrijpende wijzigingen zorgsysteem

In 2015 hebben we te maken met ingrijpende wijzigingen binnen het zorgsysteem. Zo is er veel veranderd binnen de wet- en regelgeving zorg, waardoor de zorgkosten kunnen worden beperkt. Bovendien zijn gemeenten verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze wet- en regelgeving, en niet langer de Rijksoverheid.

Wat verandert er voor zorgverleners?

Zorgverleners krijgen net als de Nederlandse gemeenten meer verantwoordelijkheden over het verlenen van zorg. De concurrentie neemt toe, waardoor zorgverleners gedwongen zijn om hun aanbod af te stemmen op de vraag vanuit zorgvragers. Daarnaast dienen zorgverleners meer verantwoording af te leggen op het gebied van veiligheid van cliënten en werknemers en op het gebied van de zorgkwaliteit die geleverd wordt.

Wat verandert er voor zorgvragers?

Voor u als zorgvrager wordt de zorg die u ontvangt steeds persoonlijker. Niet meer de Rijksoverheid, maar uw gemeente bepaalt immers hoeveel zorg u ontvangt. Daarnaast heeft u een ruimere keuze in het zorgaanbod, bijvoorbeeld wanneer u op zoek bent naar een geschikte zorginstelling. Echter wordt er strenger toezicht gehouden op het verstrekken van zorgindicaties. Uw gemeente zal zich meer gaan inzetten om uw zelfredzaamheid te vergroten, zodat u langer thuis kunt blijven wonen.

Langer thuis blijven wonen wordt gezien als oplossing

Het verantwoordelijk stellen van gemeenten, bijvoorbeeld via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, is een oplossing die in 2015 is doorgevoerd. Het idee hierachter is dat de zorgkosten kunnen worden gedrukt doordat men langer thuis kan blijven wonen. Toch zijn niet alle zorgvragers tevreden met de zorg die ze ontvangen, waardoor ze op zoek gaan naar andere oplossingen.

Particuliere thuiszorg als gevolg van bezuinigingen

Doordat de bezuinigingen binnen de zorgbranche worden gezien als het in mindering brengen van de zorgkwaliteit kiezen steeds meer mensen voor particuliere zorg aan huis. Veel particuliere thuiszorgorganisaties kunnen intensieve verzorging en verpleging aan huis verlenen, zodat men niet meer afhankelijk is van de zorg die ontvangen wordt in een zorginstelling. Ook kunt u bij particuliere thuiszorg zelf bepalen van wie u zorg ontvangt en hoeveel zorg u wilt ontvangen. Zuster Jansen vertelt u graag meer over particuliere thuiszorg.

Mailinglist

Zorggids Nederland copyright 2024 sinds 2008