Percentage Nederlanders met een baxterrol blijft al jaren nagenoeg hetzelfde

Vrijdag 05 januari 2024. Tijd: 15.11 uur.

De baxterrol, een GDV (geïndividualiseerde distributievorm), is een verpakkingsvorm waarin de geneesmiddelen per dag en per innametijdstip worden geordend en gereedgemaakt in afzonderlijke compartimenten. Deze verpakkingen worden gebruikt om de kans op fouten bij het innemen van medicijnen te verkleinen. De SFK (Stichting Farmaceutische Kengetallen) publiceerde deze week de cijfers en prognoses rondom GDV’s in het Pharmaceutisch Weekblad.

Percentage gebruikers blijft stabiel

Naar verwachting verstrekken openbare apotheken in 2023 aan zo’n 562 duizend mensen een baxterrol. Dat is ongeveer 3 procent van de bevolking. Je zou verwachten dat dit percentage door de toenemende vergrijzing zou stijgen, maar in de praktijk is het al jaren stabiel. In de meetperiode, van 2018 tot en met 2023 – is het aantal 75-plussers in Nederland gegroeid van zo’n 8,5% naar 10%. Ondanks dat gegeven is het aantal GDV-gebruikers constant gebleven op zo’n 3,3 procent. Echter, de SFK heeft alleen zicht op het extramurale gebruik van baxterrollen; WLZ-cliënten die in een instelling verblijven tellen dus niet mee.

Gebruikers per leeftijdscategorie

Het overgrote deel van GDV-gebruikers zijn ouderen: driekwart is 65-plusser en maar liefst 60 procent is 75 jaar of ouder. De gemiddelde leeftijd van een GDV-gebruiker is 74 jaar. Slechts 1 procent van de bevolking onder de 65 jaar maakte, zowel in 2018 als 2023, gebruik van een baxterrol. De groep van 65 tot en met 74-jarigen die gebruik maakte van een GDV nam iets toe: van 4,5 procent in 2018 naar 5,1 procent in 2023. Het aantal 75-plussers met een GDV nam juist af: van 22,4 procent in 2018 naar 19,7 procent in 2023.

Voornamelijk 2-wekelijkse rollen

De meeste baxterrollen die werden verstrekt betroffen een periode van twee weken (83 procent). In 11 procent van de gevallen werd er een 1-wekelijkse rol vergeven, gevolgd door een 3-wekelijkse rol (4 procent). Slechts 2 procent ontving een 4-wekelijkse rol.

Auteur: redactie

Archief

Zorggids Nederland copyright 2024 sinds 2008