Verpleeghuis

Wanneer u niet langer in een ziekenhuis opgenomen hoeft te zijn voor een medische behandeling maar tóch verpleging nodig heeft, kunt u verblijven in een verpleeghuis. Een verpleeghuis is vaak een plek waar mensen voor langere tijd verblijven, en kent dan ook vaak een huiselijke sfeer. Patiënten zijn hier dan bijvoorbeeld ‘bewoners’, en verblijfsvertrekken worden ‘huis- of woonkamers’ genoemd. In de meeste gevallen beschikt de bewoner over een eigen slaapkamer, waardoor het huiselijke aspect nog meer benadrukt wordt.

Verschil tussen verzorgingshuis en een verpleeghuis

Misschien denkt u bij een verzorgingshuis en een verpleeghuis aan eenzelfde soort instelling. Toch zijn er duidelijke verschillen aanwezig. De Rijksoverheidlegt het verschil als volgt uit: in een verzorgingshuis is de zorg die geboden wordt minder intensief. U kunt er revalideren en u krijgt hulp bij de dagelijkse handelingen, maar voor intensieve zorg of zware medische behandelingen wordt u vervolgens doorverwezen naar een verpleeghuis. Het is zelfs zo dat u in een verzorgingshuis ook alleen dagverzorging kunt krijgen, wat dus betekent dat u ‘s avonds weer terugkeert naar uw eigen woning.

In een verpleeghuis ontvangt u intensieve zorg, hoewel het verblijf niet per se langdurig hoeft te zijn.

Wanneer is een verpleeghuis de juiste oplossing?

Zoals gezegd is een verpleeghuis bedoeld voor mensen die wél verpleging nodig hebben, maar die dat niet per se in een ziekenhuis hoeven te ontvangen. Stel, u heeft een ingrijpende operatie achter de rug waar een flinke herstelperiode voor staat. Dan kan het prettig zijn als u op locatie 24 uur per dag zorg kunt ontvangen. Ook wanneer ouderdom zijn tol eist en u simpelweg niet meer alles zelf kunt, of wanneer u te maken heeft met een ernstige ziekte, kan het verblijven in een verpleeghuis de volgende stap zijn. Wanneer er thuis geen partner of familielid voor u kan zorgen, en er dus geen mantelzorger is, kan dat ook van invloed zijn op de uiteindelijke beslissing. Sommige mensen hebben geen andere keuze dan te verhuizen naar een dergelijke instelling, omdat ze geen geschikt alternatief kunnen vinden.

Verschillende afdelingen binnen verpleeghuis

Er zijn een aantal verschillende soorten verpleeghuizen. Sommige verpleeghuizen zijn bijvoorbeeld gespecialiseerd in psychogeriatrie, terwijl andere instellingen dat specialisme ook ruimte geven maar zich daar niet volledig op concentreren. In de meeste verpleeghuizen in Nederland is er wel een psychogeriatrische afdeling. In een verpleeghuis is er een beroep te doen op diverse specialisten. Artsen, psychologen, logopedisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten en psychiaters zijn hier voorbeelden van. De samenwerking tussen de diverse verpleegkundigen en specialisten wordt op deze manier zo goed mogelijk ingezet om de patiënt tijdens het verblijf op alle vlakken te verzorgen.

De kosten van verblijf in een verpleeghuis

Zorginstellingen krijgen geld van de overheid, zoals dat geregeld is in de Wet langdurige zorg (Wlz). U moet hier dan wel een eigen bijdrage voor betalen. Dit geldt echter niet voor particuliere verpleeghuizen: hier betaalt u alles zelf, omdat deze verpleeghuizen niet vanuit de Wlz betaald worden. U kunt met een PGB (persoonsgebonden budget) een gedeelte van de zorg inkopen die u in een particulier verpleeghuis ontvangt.

Het vinden van een geschikte instelling

Via de website KiesBeter.nl kunt u de verschillende verpleeghuizen met elkaar vergelijken. Omdat iedere zorginstelling hier een waardering krijgt, heeft u alvast voldoende informatie om in ieder geval een eerste indruk te krijgen. Ook het zorgkantoor bij u in de regio kan helpen bij het vinden van een geschikt verpleeghuis. Op de website van Zorgverzekeraars Nederland ziet u een overzicht van de diverse zorgkantoren waar u terechtkunt.

Mailinglist

Zorggids Nederland copyright 2024 sinds 2008